Clwb Pêl-rwyd/ Netball Club

Yn anffodus, bydd yn rhaid i ni ohurio’r 2 sesiwn olaf Clwb Pêl-rwyd. (29/6/23 a 6/7/23) Byddwn yn rhoi gwybod i chi i gyd pan fyddant yn dechrau yn ôl ym mis Medi. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.  Diolch

Unfortunately, we will have to cancel the last 2 Netball Club sessions (29/6/23 and 6/7/23)  We will let you all know when they start back up in September.  Sorry for any inconvenience this may cause.  Thank you