Diwrnod olaf / Last day

Mae croeso i BAWB ddod i’r ysgol yn eu siwmperi/dillad Nadoligaidd Dydd Gwener yma, Rhagfyr 21ain. Hefyd, os ydynt eisiau, gall y plant ddod a un tegan/gêm i’r ysgol i chwarae yn y dosbarth. Cofiwch roi enw eich plentyn ar y tegan/gêm. Gofynnwn yn garedig i chi beidio gyrru dim byd gwerthfawr na dim byd electroneg i’r ysgol os gwelwch yn dda. 

The pupils are ALL welcome to come to school this Friday, December 21st  in their Christmas jumpers/clothing. They can also bring a toy/game to school so that they can play in class during the day. Please remember to put your child’s name on the toy/game, and we kindly ask that you do not send in anything valuable or electronic please.