Talu ar-lein/paying online

Er mwyn gwneud hyn mae’n hanfodol i ni gael eich prif gyfeiriad ebost cyfredol ynghyd â’ch rhif ffôn symudol os nad ydym wedi ei dderbyn yn barod o ran talu cinio.

A wnewch chieu hanfon i mewn cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda er mwyn i ni gael eu rhoi ar ein system gyfrifiadurol .

It is imperative we have your main current email address and current mobile phone number if we have not received them already regarding dinner payment.

Please return the information to school as soon as possible so that we can put them on our computer system.