Diwrnod prysur arall

Diwrnod prysur arall!! Mabolgampau y Blynyddoedd Cynnar (lluniau i ddilyn), trip Bl 1 a 2 i Barc Wepre a’r Jambori, yna rhai disgyblion yr Adran Iau yn cystadlu yn Mabolgampau’r Urdd – canlyniadau i ddilyn.
Another busy day. Early Years Sports Day (pictures to follow), Year 1 and 2’s visit to Wepre Park and the Jambori, and then some of the Juniors took part in the Urdd Athletics competition – results to follow.