Gwersi offerynnol Bl/Yr 2,3,4,&5 – Musical instruments lessons

Os ydych yn dymuno i’ch plentyn gael gwersi offerynnol gofynnwch yn y swyddfa am y ffurflen briodol cyn gynted a phosib.

If you would like your child to have musical instrument lessons please ask in the office for the relevant form as soon as possible