Diwrnod y Llyfr – World Book Day – Yfory / Tomorrow

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr yfory, mae croeso i blant ddod i’r ysgol gyda eu hoff lyfr i rannu gyda’r dosbarth. 

As part of our World Book Day celebrations, pupils are welcome to bring their favorite book with them to school tomorrow to show their class. 
Diolch yn fawr am eich cydweithrediad