Dosbarth/Class Mrs Morris

PWYSIG.

 

Oherwydd salwch, bydd rhaid i ni ohirio’r Pnawniau Agored ar gyfer heddiw a fory i ddosbarth Mrs Catrin Morris – bydd hi yn ail-drefnu ar gyfer y dyfodol agos pan fydd yn well a byddwn yn eich hysbysu mewn da bryd.

 

Due to illness the Open Afternoons for Mrs Catrin Morris’ class are postponed for today and tomorrow – she will re-organise for the near future when she’s better and we will let you know in good time: end