Dydd Miwsig Cymru

Gall holl ddisgyblion yr ysgol ddod i’r ysgol Dydd Gwener yma, sef Dydd Miwsig Cymru yn gwisgo fel canwr enwog o Gymru, neu fel unrhyw gymeriad allan o unrhyw gân Gymraeg. Hefyd, cofiwch wrando ar ein Trac yr Wythnos. Annogir hefyd i blant yr Adran Iau fwrw ei pleidlais wrth ddewis ei hoff gan Gymraeg.
As part of the Welsh Music Day celebrations this coming Friday, children may come to school dressed as a famous welsh singer or a character from a Welsh song. Also, remember to listen to our Track of the week. The Juniors have also had the chance to vote for their favourite Welsh song. doc icon POster-Glanrafon.docx