Clwb Codio Blwyddyn 4 – Year 4 Coding Club

Bydd Clwb Codio  Grwp 1 ymlaen heddiw 3.15 – 4.30pm (yn anffodus bu rhaid canslo yr un wythnos diwethaf oherwydd y tywydd drwg). Bydd  Clwb Grwp 1yn cael i gynnal bob pnawn Iau , hyd at dydd Iau, Mawrth 7fed.

Bydd y Clwb Codio ymlaen i  Grwp 2 o Fawrth 14eg hyd at wyliau’r Pasg.

The Coding Club will be on today for Group 1 from 3.15-4.30pm (unfortunately we had to cancel last week because of the bad weather). The Group 1 club will be held every Thursday afternoon until March 7th.


The  Group 2 Club will be held from March 14th until the Easter holidays.