Dydd Miwsig Cymru – Dydd Gwener yma/This Friday

Byddwn yn dathlu Dydd Miwsig Cymru Dydd Gwener yma sef Chwefror 14eg. Byddwn yn gofyn i’r plant wisgo fyny fel cantorion/sêr pop enwog o Gymru. Mae’r disgyblion wedi bod yn dewis eu hoff caneuon Cymraeg ar gyfer gwasanaeth arbennig Dydd Gwener yma, a hefyd wedi dysgu’r gan arbennig “Bydd Wych” gan Rhys Gwynfor. Os cewch gyfle gwrandewch ar y gan adref – mae’r disgyblion wrth eu boddau yn ei chanu!!!


We will be celebrating Dydd Miwsig Cymru this coming Friday, February 14th. The pupils can dress up as famous Welsh singers/popstars. The pupils have been choosing their favourite Welsh song and have also learnt the welsh song “Bydd Wych” by Rhys Gwynfor.  If you have an opportunity, please listen to the song at home – the pupils love to sing along to the chorus!!!