Dymuniadau gorau ddiwedd tymor / Best wishes at the end of term

Ar ddiwedd tymor, hoffwn ddymuno’n dda i bob un ohonoch a diolch i chi am eich cefnogaeth yn ytsod y flwyddyn. Hoffwn hefyd gymeryd y cyfle i ddiolch o waelod calon i’r holl staff am eu gwaith a’u ymroddiad.
Hoffwn ddymuno’n dda i Miss Ann Joseph a Mrs Iona Davies ar eu ymddeoliad, a hefyd i Miss Carys Knight a Miss Amy Sturgess sydd hefyd yn gorffen gennym. 

Hoffwn ddymuno’n dda i holl ddisgyblion Blwyddyn 6 wrth iddynt symud ymlaen i’r bennod nesaf yn eu bywydau wrth iddynt symud ymlaen i Addysg Uwchradd. Hoffwn ddiolch i griw Blwyddyn 6 am eu cyfraniad amhrisiadwy i Ysgol Glanrafon. 

Edrychwn ymlaen i weld yr holl blant yn nol yn yr ysgol ar Ddydd Gwener, Medi 3ydd. (Meithrin – Medi’r 6ed) 


At the end of term, we send our best wishes to you all and thank-you for your support during the year. We would also like to take this opportunity to thank all of the staff for their hard work and commitment during the year.

We would like to wish Miss Ann Joseph and Mrs Iona Davies all the best with their retirement, and also wish Miss Carys Knight and Miss Amy Sturgess the best of luck as they are moving on. 

We also send our wishes to all of Year 6 pupils as they move on to Secondary Education. We would like to thank them all for their valuable contribution to Ysgol Glanrafon.  

We look forward to welcoming you back to school on Friday, September 3rd. (Nursery – September 6th) pdf icon Amseroedd-Ysgol-Glanrafon-Mis-Medi-2021.pdf