Rhyngrwyd/internet

Gan y bydd sytem rhyngrwyd yr ysgol yn cael ei uwchraddio drost y gwyliau ni fydd yn bosib i ni dderbyn na anfon ebost hyd at ddechrau y tymor newydd.
Due school system upgrade there will be no internet connection over the school holidays therefore we will be unable to receive or reply to any emails until the start of the new term.