Eisteddfod Lenyddol / Literary Eisteddfod

Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisgoedd Cymreig neu mewn coch, gwyn a gwyrdd eto ddydd Gwener yma, Mawrth 8fed, ar gyfer yr Eisteddfod Lenyddol.  Hoffwn gadarnhau nad ydym wedi gofyn i’r disgyblion wisgo gwisgoedd arbennig ar gyfer Diwrnod y Llyfr yfory ond mae croeso iddynt ddod a’u hoff lyfr gyda hwy i’r ysgol.
The pupils may come to school in their Welsh outfits or in red, white and green again this Friday, March 8th, for the Literary Eisteddfod. We would also like to confirm that we haven’t asked the pupils to dress up for World Book Day tomorrow but they are welcome to bring their favourite book with them to school.