Ffrindiau Glanrafon

Bydd cyfarfod o bwyllgor Ffrindiau Glanrafon i drefnu gweithgareddau codi arian yn cael ei gynnal nos Fercher nesaf, Mawrth 13eg. am 6.30 p.m. Taer erfynnir am eich presenoldeb er mwyn gallu ysgwyddo’r baich o drefnu digwyddiadau i godi arian tuag at yr ysgol. 

Edrychir ymlaen at eich cwmmni yn y cyfarfod hwn.

There will be a meeting of the Friends of Glanrafon committee next Wednesday evening, March 13th. at 6.30 p.m. Your presence would be much appreciated in order to share the responsibility of organising fund raising events. We shall look forward to your company at this meeting.