Eisteddfod Rhanbarth Cynradd Sir Fflint a Wrecsam 25.03.2023

 

Noswaith dda bawb,

 

Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw’n iawn.

 

Yn yr e-bost yma, dwi’n atodi Rhaglen Swyddogol ar gyfer Eisteddfod Rhanbarth Cynradd sy’n digwydd Ddydd Sadwrn, 25ain o Fawrth yn Neuadd William Aston.

 

Plis nodwch, nad oes Rhagbrofion yn digwydd o gwbl. Bydd pob cystadleuaeth yn mynd syth i’r llwyfan.

 

Noder hefyd mai amcan amser sydd ar y Rhaglen, ac mae modd i’r amseroedd newid yn ystod y dydd.

 

Mae’n bwysig fy mod hefyd yn nodi bod Clwb Pel Droed Wrecsam yn chwarae yn y Cae Ras am 15:00yp, felly cadwch mewn sylw mi fydd maesydd parcio yn brysur yn ystod y dydd.

 

Ga i ddiolch i chi gyd am eich amynnedd tra’n aros am y Rhaglen i’ch cyrraedd, rydw i’n gwerthfawrogi eich cydweithrediad yn fawr iawn.

 

Rwy’n edrych ymlaen i’ch gweld chi gyd Ddydd Sadwrn, ac i fwynhau diwrnod cyfan o’r talent ddi-ddiwedd sydd yn Sir Fflint a Wrecsam.

 

Diolch!

Eisteddfod yr Urdd

Good evening everyone,

 

I hope you’re all keeping well.

 

In this e-mail I have attached the Official Programme for the Primary Regional Eisteddfod that’s taking place this Saturday, 25th of March in William Aston Hall.

 

Please note, there are no Prelims happening at all. Every competition will go straight to the stage.

 

Please also note that the times in the Programme ar guidelines only, and that timing could vary on the day.

 

It’s important for me to note that Wrexham FC have a game at 15:00pm in the Race Course, therefore keep in mind that car parks will be busy throughout the day.

 

I’d like to thank you all for your patience while waiting for the Programme to be released, I really appreciate your cooperation.

 

I’m looking forward to seeing you all on Saturday, and to enjoy a day full of the endless talent that Flintshire and Wrexham hold.

 

 Diolch!


 Eisteddfod yr Urdd

 

pdf icon Rhaglen-Cystadlaethau-Cynradd.pdf