Gweithdy Siocled Bl 3 a 4/ Yr 3 & 4 Chocolate Workshop

Mae nifer eithaf mawr o rieni heb dalu am Weithdy Siocled blwyddyn 3 &4 sydd ymlaem heddiw. A gawn ni ofyn ei fod yn cael ei dalu erbyn diwedd heddiw os gwelwch yn dda? Diolch

There is quite a large number of parents who haven’t paid for the year 3 & 4 Chocolate Workshop happening today. Can we please ask that it is paid by the end of today? Thank you