Eisteddfod T

 

Mae nifer o gystadlaethau newydd a hwyliog gan yr Urdd ar gyfer Eisteddfod T, ond mae’r dyddiad cau Dydd Mercher, Mai 20fed am 5pm felly brysiwch os hoffech gymeryd rhan. Efallai fod gan nifer ohonoch fidios/lluniau addas yn barod ar gyfer cystadlu. Dilynwch y linc isod am y rheolau a mwy o wybodaeth sut i gystadlu.

Lots of new and fun new competitions added to the Eisteddfod T by the Urdd, but you must hurry as the closing date is this Wednesday, May 20th at 5 o clock. Maybe some of you already have suitable clips/photos that you can use to compete. Follow the link below for more information on how to compete and see the rules.

http://s4c.urdd.cymru/cy/

 

Cogurdd: Gornest y Gacen (74) / Cakes

Testun Hunan-ddewisiad: Llun (ffotograff) o gacen wedi ei addurno ar gyfer achlysur neu berson arbennig

Own Choice Piece: Decorate a Cake for a special occasion or a special someone, and send us a picture of the end product!

Trawsnewid Teulu (75) / Family Tranformation

Testun Hunan-ddewisiad: Llun o dy hun a/neu’r teulu wedi steilio fel cymeriadau ffilm neu deledu

Own Choice Piece: Send in a picture of you or your family styled as a TV or film character

Gwyddonle (76) / Science

Testun Hunan-ddewisiad: Creu fideo o arbrawf gwyddonol

Own Choice Piece: Create a video of a science experiment

Ar ganfas (77) / On Canvas

Testun Hunan-ddewisiad: Portread o ti dy hun neu aelod o’r teulu gan ddefnyddio unrhyw ddeunyddiau celf.

Own Choice Piece: A portrait of you or a family member using any art materials

Pypedau (78) / Puppets

Testun Hunan-ddewisiad: Creu neu ddefnyddio pyped, a chreu fideo ohono’n dweud stori neu jôc

Own Choice Piece: Create or use a puppet to tell a story or joke

Top Taid /No wê Nain! (79) / Groovy Grandparents

Testun Hunan-ddewisiad: Oes gan Taid/ Nain dalent arbennig? Cyflwyno llun neu fideo o dalent arbennig Nain/Mamgu neu Taid / Tadcu

Own Choice Piece: Do your Grandparents have special talents? Present a video or picture of Grandma or Grandad’s special talent!

Go Bro ! (80)

Testun Hunan-ddewisiad: Oes gan Brawd/Chwaer dalent arbennig? Cyflwyno llun neu fideo o dalent arbennig Brawd / Chwaer

Own Choice Piece: Do your siblings have special talents? Present a video or picture of your brother or sister’s special talent!

Mamma Mia (81)

Testun Hunan-ddewisiad: Oes gan Mam dalent arbennig? Cyflwyno llun neu fideo o dalent arbennig Mam

Own Choice Piece: Does your Mum have special talents? Present a video or picture of Mum’s special talent!

Da di Drws Nesaf! (82) / Next Door Neighbour

Testun Hunan-ddewisiad: Oes gan Ddrws Nesaf dalent arbennig? Cyflwyno llun neu fideo o dalent arbennig Drws Nesaf

Own Choice Piece: Do your neighbours have special talents? Present a video or picture of your neighbour’s special talent!

Da di Dad de (83) / Daddy Dazzler

Testun Hunan-ddewisiad: Oes gan Dad dalent arbennig? Cyflwyno llun neu fideo o dalent arbennig Mam

Own Choice Piece: Does your Dad have special talents? Present a video or picture of Dad’s special talent!

 

POB LWC / GOOD LUCK