Eisteddfod T

Os oes unrhyw un o’r plant am gymryd rhan yn Eisteddfod T yr Urdd, cofiwch mai’r dyddiad cau i gofrestru yw hanner dydd, ddydd Llun, Mai 11eg.  Mae’r manylion a’r testunau i’w gweld ar www.S4C.cymru/urdd  Pob lwc!
If any child wishes to participate in the Urdd Eisteddfod T, the closing date for registration is mid day on Monday, May 11th. Further details and list of competitions can be viewed on www.S4C.cymru/urdd  Good luck!
Mwynhewch y penwythnos hir bawb, gan obeithio y cewch gyfle i ymlacio. Enjoy the long week end everyone, and hope you have a relaxing time.