Penwythnos Gŵyl y Banc / Bank holiday weekend

Mae’n gaddo’n braf dros penwythnos Gwyl y Banc ac yn amser delfrydol i dreulio amser gyda’r teulu tu-allan yn yr ardd. Dyma her i chi wneud gyda’r holl deulu. Tynnwch lun a’i uwchlwytho i Teams neu Seesaw, neu wrth gwrs ei rannu gyda ni ar Trydar yr ysgol – @YsgolG. 

Hefyd, rydym yn anfon llun hyfryd i’ch plentyn liwio neu i chi ei gwblhau fel teulu.

Cadwch yn saff a mwynhewch! Cofiwch – rydym yn colli eich gweld yn fawr iawn!

It’s forecast a nice weekend over the bank holiday and ideal weather to be outside in the garden. What about taking part in a whole family challenge. Take a photo and upload it to Teams or Seesaw, or even share it with us on Twitter @YsgolG.  

We also send a lovely picture for your child to colour or to colour in with your family. 

Keep safe and enjoy! Remember – we all miss seeing you very much!