Ffair Deganau – Toy Fair – Tan Awstralia – Australian Fire Appeal.

Pleser yw eich hysbysu i ni lwyddo i gasglu £856.61 trwy werthu teganau ail law fel rhan o ddathliadau Santes Dwynwen yr ysgol ddydd Gwener. Llawer iawn o ddiolch i chi am eich cefnogaeth a’ch haelioni fel bob amser.
It is a pleasure to inform you that £856.61 was raised from the sale of second hand toys as part of the school’s St. Dwynwen’s celebrations on Friday. Many thanks for your support and generosity as always.