Arolwg teithio – Travel survey

Wele’r ddolen isod ar gyfer yr Arolwg Teithio y cyfeiriwyd ato yn y Cylchlythyr ddydd Gwener. Gofynnir i chi ei gwblhau cyn dydd Gwener, Chwefror 14eg. os gwelwch yn dda. Bydd y canlyniadau yn bwydo i mewn i Gynllun Teithio yr ysgol ar gyfer y gwaith adeiladu sydd i ddigwydd yn yr ysgol. 
Please see the link below for the Travel Survey referred to in the Newsletter on Friday. You are are asked to complete it by Friday, February 14th. please.The results will feed into the school’s Travel Plan in preparation for the building work to be carried out at the school.