Ffair Lyfrau Saesneg – English Book Fair

Cynhelir Ffair Lyfrau yn neuadd yr ysgol o ddydd Mawrth nesaf, Hydref 1af. i ddydd Llun, Hydref 7fed. Llyfrau gan gwmni Book People fydd ar werth eleni.
Mae croeso i chi ddod i weld a phrynu llyfrau yn yr ysgol o 3 i 5 p.m. unrhyw ddydd yn ystod y dyddiau a nodir.
Edrychir ymlaen at Ffair lwyddiannus eto eleni.
A Book fair will; be held in school from next Tuesday, October 1st to Monday, October 7th. Books will be supplied by the Book People company this time.
You are welcomed to come to see the books, and buy, if you require, from3 to 5 p.m. on any of the days noted.
We shall look forward to a successful Fair again this year.