Panto – Uned dan 7 Under 7’s Unit

Bydd plant dosbarthiadau Blwyddyn 1, 2, Derbyn a Meithrin yn mynd i weld y panto ddydd Mercher, Ionawr 8fed.Byddant yn gadael yr ysgol am 9.30am.

Rydym yn gorfod talu’r Theatr yn fuan iawn, a’r gôst fydd £11.00 sy’n cynnwys tocyn a chludiant.


Bydd angen i chi dalu am hwn trwy’r app www.schoolgateway.com erbyn dydd Gwener, Hydref 11eg os gwelwch yn dda.


Pupils in Years 1, 2, Meithrin and Derbyn will be going to see the panto on Wednesday, January 8th.They will be leaving school at 9.30am.

We have to pay the Theatre very soon and the cost will be £11.00 which includes the ticket and transport.


This will need to be paid for via the app www.schoolgateway.com by Friday, October 11th please.