Ffair Nadolig – Christmas Fair

Rydym hefyd angen pobl i ddod ymlaen i gynorthwyo ar ddiwrnod y Ffair:

  • I ddosbarthu’r rhoddion yn y bore.
  • I osod y byrddau a’r stondinau yn y prynhawn.
  • I gynorthwyo ar y stondinau (3-4 p.m., 4-5 p.m. neu 5-6 p.m. neu unrhyw amser arall y gallwch ei gynnig!)
  • I gynorthwyo i dacluso i fyny ar ddiwedd y Ffair.

Mae modd cysylltu â ni ar Dudalen Mamau a Thadau Glanrafon neu gallwch e bostio [email protected]

 We also need people to come forward to help out on the day of the fair:

  • To help sort through donations in the morning
  • To help set up the tables and stalls in the afternoon
  • To help on the stalls (3-4pm, 4-5pm or 5-6pm or any time you can offer!)
  • To help tidy up after the fair

We are contactable via the Rhieni Glanrafon Mums and Dads Facebook page

or you can email .

pdf icon Donations-to-Xmas-Fair-Rhoddion-Ffair-Nadolig-2018.pdf