Addysg Gorfforol Bl.5a6 / Years 5&6 P.E.

Gan fod gwersi Addysg Gorfforol yn cael ei cynnal y tu allan ar ddydd Gwener, gofynwn yn garedig fod pob disgybl Blwyddyn 5/6 yn dod â throwsys a siwmper llewys hir i’r ysgol. Fe fydd angen parhau i gadw eu siorts du a chrys gwyn yn yr ysgol ar gyfer y gwersi y byddent yn ei gael fel dosbarth cofrestru. Gofynwn hefyd i ddisgyblion Blwyddyn 5 sy’n nofio ar ddydd Gwener i sicrhau fod ganddynt gôt gynnes a het i gerdded i’r pwll nofio.

As a result of the colder weather we kindly ask for all Year 5/6 pupils to bring trousers and a long sleeved top to school for their Physical Education lessons on a Friday which are held outside. They will still need to keep their black shorts and white t-shirt in school for the lessons they have as a registration class. We also ask that Year 5 ensure that they have a warm coat and a hat to walk to and from the swimming pool.