Ffon yr ysgol – School phone

Er bod y ffon yn parhau i beidio gweithio, mae’r rhif wedi’i ddargyfeirio, ac mae modd i ni dderbyn unrhyw alwad ar y ffon symudol. Ymddiheurwn am y trafferthion.
Although the phone is still not working, the number has been diverted so that we can receive calls on the mobile phone. We apologise for the difficulties.