Gwyl Ddiolchgarwch – Harvest Thanksgiving

Oherwydd diffyg lle, gwasanaeth ar gyfer y disgyblion yn unig  fydd yr un a gynhelir gan ddisgyblion Blwyddyn 1 – 6 yn y neuadd bore fory, Mercher, Hydref 23ain.
Due to lack of space, the service held by Years 1-6 pupils tomorrow morning, October 23rd., in the school hall will be for the pupils only.