FFon yr ysgol/School phone

Tydi Ffon yr ysgol ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Rydym yn gobeithio y byddan yn iawn erbyn 1 o’r gloch yfory. Fedrwch cysylltu hefo ni drwy e-bost os y dymunwch. Diolch.

The school phones are not working at the moment. We hope they will be working again by 1pm tomorrow. You are welcome to contact us via email. Thank you