Rhieni’r Derbyn / Reception Parents

Nodyn i’ch atgoffa i yrru bag adnoddau darllen eich plentyn yn ôl i’r ysgol mor fuan â phosib os gwelwch yn dda. Mae’r bagiau ar gael i’w prynu yn siop Monkhouse yn y dref. 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

A reminder to send your childs reading resources bag to school as soon as possible. The book bags are available to buy at the Monkhouse shop in town.  

 

Thank you for your cooperation.