Ffon Ysgol /School phone

Yn anffodus tydi ffon yr ysgol ddim yn gweithio. Plis e-bostiwch os yr ydych eisiau cysylltu efo ni ar: [email protected]     Mae’n ddrwg gennym am unrhyw trafferth.  / Unfortunately, the school phones aren’t working. Please can you e-mail the school on: [email protected] if you would like to get in touch. Sorry for the inconvenience.