Rhieni BL 1 & 2

Ysgol Goedwig

Neges i’ch hatgoffa i yrru eich plentyn i’r ysgol gyda dillad ac esgidiau addas ar gyfer tywydd gwlyb a hynny mewn bag gyda nhw os mae’r tywydd yn sych. 

Forest School
A reminder to send your child into school with appropriate clothing for wet weather conditions (including waterproofs if possible). If the weather is dry, please bring a change of footwear in a spare bag in case the weather changes during the day. 

Diolch am eich cydweithrediad