Foch Goch / Slapped Cheek

Hoffem eich hysbysu bod nifer o ddisgyblion ar draws yr ysgol gyda’r Foch Goch. Dilynwch y canllawiau ar y ddogfen sydd wedi’i hamgáu os gwelwch yn dda.
(mae’r dogfen yma hefyd ar gael ar wefan yr ysgol)

We would like to inform you that there is a number of pupils throughout the school with Slapped Cheek. Please follow guidelines on the document enclosed (this document is also available on the school website)