Bl 2 hyd at Fl 6 / Year 2 to Year 6

Bydd disgyblion Bl 2 hyd at Fl 6 yn cael y cyfle yn ystod y dydd Dydd Gwener yma i fynd i Gapel Ebenezer i wylio perfformiad cerddorol gan y grwp Ny Ako o Fadagascar.  Mae nhw hefyd yn perfformio gyda’r nos os hoffech gefnogi y noson – gweler y poster. 
Yr 2 to Yr 6 pupils will get the opportunity during the day this Friday to visit Ebenezer Chapel to see a performance by the band Ny Ako from Madagascar. They are also performing during the evening if you would like to support this lively band – please see the poster.