Fory/Tomorrow

Cofiwch – HMS fory – DIM YSGOL i’r disgyblion tan Dydd Mawrth, Mawrth 1af. 
Remember – Training day Tomorrow – NO SCHOOL for pupils until Tuesday, March 1st. 
Hefyd, rydym wedi derbyn y permits parcio dros dro ar gyfer y maes parcio yn y dref. Bydd mwy o fanylion am sut gallwch gael un o’r rhain yn cael ei bostio ar yr ap pnawn  fory. 
We have also now had the temporary parking permits for New Street car park. More information on how you can get a permit will be posted on the app tomorrow afternoon. 
Diolch. 
Get Outlook for iOS