PWYSIG: Ymarferion Urdd

Yn wahanol i’r hyn gyhoeddwyd yn y bwletin, ni fydd ymarfer cân actol yfory ond bydd ymarfer côr fel arfer tan 4. Ni fydd angen i’r rhai sydd wrth gefn aros nos fory. Diolch.
There will not be a cân actol practice after school tomorrow, it will be a choir rehearsal as usual until 4. The pupils who are reserves will not be required to stay tomorrow. Diolch.