Fw: Gweithgareddau’r Wythnos – Cynradd

pennyn-ir-neges-gyffredinol-2-(650).jpg

Dyma i chi fwy o wybodaeth am weithgareddau’r wythnos yma gan yr Urdd.

image005.jpg

Dydd Llun – Yr Awr Fawr : D

Sesiwn yn arbennig ar gyfer dysgwyr Cynradd bl 3-6. Bydd y sesiwn yn cychwyn am 12 Heddiw. I archebu ewch i www.urdd.cymru/digidol

Llun yn cynnwys testun  Wedi cynhyrchu’r disgrifiad yn awtomatig

Dydd Mawrth – Yr Awr Fawr

Yr ail yn y gyfres o weithdai gyda Xplore yn trin a thrafod Y blaned, yr Amgylchedd a’r gofod!

Mae’n addas ar gyfer bl 3-6. Am ddim a mae modd archebu yma : www.urdd.cymru/awrfawr

Here is more information about this week’s activities by the Urdd.

image010.jpg

Monday – Yr Awr Fawr 😀

Session especially for primary learners table 3-6. The session will start at 12 Today. To book visit www.urdd.cymru/digital

Llun yn cynnwys testun  Wedi cynhyrchu’r disgrifiad yn awtomatig

Tuesday – Yr Awr Fawr

The second in the series of workshops with Xplore manipulating The planet, Environment and space!

It is suitable for table 3-6. Free and can be ordered here : www.urdd.cymru/digital

Darren Morris

Urdd Gobaith Cymru

Swyddog Cymunedol / Community Officer

07976003323

image001-1.jpg

image017.jpg