Neges gan Darren yr Urdd

Helo pawb, Ymddiheuriadau i chi am beidio a redeg Hwyl am Hanner wythnos yma, ni fyddaf yn gallu cynnal sesiwn heddiw chwaith yn anffodus. Fe wnaf adael i chi wybod os bydd unrhyw newid i rai wythnos nesaf. 

Hi all, Appologies for not running the Hwyl am Hanner sessions this week, I won’t be able to run today’s either sorry.  I will let you all know if there will be any change to next weeks sessions.

Diolch Darren 
 Swyddog Cymunedol Fflint a Wrecsam 
Urdd Gobaith Cymru