Fw: Lawrlwytha’r ap! / Download the app!Subject: Lawrlwytha’r ap! / Download the app!
 

Mae hon yn neges ddwyieithog / This is a bilingual message

header - Baner Eisteddfod yr Urdd 2018 Brycheiniog a Maesyfed

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ymweld â Bae Caerdydd WYTHNOS NESAF!

Eisiau gwybod sut fedri di ymuno yn yr ŵyl? Lawrlwytha’r ap i gael gwybod popeth sydd i’w wybod am ‘Steddfod eleni!


The Urdd National Eisteddfod is visiting Cardiff Bay NEXT WEEK!

Want to know how you can join in the festival? Download the app to know all there is to know about the Eisteddfod!

App Store Apple Play Store

273_Llun_700.jpg

footer - Eisteddfod yr Urdd 2018 Brycheiniog a Maesyfed

open.php?u=30243448&id=fac78f0662734550b

This email was sent to    unsubscribe from this list