Fw: Ydych chi’n barod am y Disgo Gwersyll? | Our first ever virtual disco!


From: Darren Morris <[email protected]&gt;
Sent: Thursday, February 4, 2021 13:41
Subject: Ydych chi’n barod am y Disgo Gwersyll? | Our first ever virtual disco!

pennyn-ir-neges-gyffredinol-2-(650).jpg

Dewch i ddawnsio yn ein disgo rhithiol!

Dydd Gwener, 5 Chwefror
Amser: 12:30yp
Lleoliad: Eich tŷ chi!

Fel rhan o ddathliadau Dydd Miwsig Cymru, ymunwch â ni yn rhithiol yn ein Disgo Gwersyll!

Byddwn yn ffrydio Disgo Gwersyll ar YouTube, yn fyw o Wersyll yr Urdd Glan-llyn yng nghwmni Mistar Urdd.

Dewch i ddathlu cerddoriaeth Cymraeg gyda rhai o hoff fandiau plant Cymru, gan gynnwys Gwilym Y Cledrau, Candelas, Serol Serol, Yr Eira, Yws Gwynedd.

Rhannwch eich lluniau o’ch disgos rhithiol gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol!

Methu aros i ddawnsio? Dyma restr chwarae o ganeuon Cymraeg di-ri i chi ddathlu’r diwrnod:

Make sure you’re at our first ever virtual disco!

Friday, 5 February
Time: 12:30pm
Location: Your house!

Help us celebrate Dydd Miwsig Cymru (Welsh Music Day) by joining our first ever virtual disco!

The Urdd disco is a much-loved activity at our residential centres, so how better to celebrate Dydd Miwsig Cymru than with a virtual one? We’ll be streaming live from our Glan-llyn centre with Mr Urdd!

The kids are sure to be dancing with the tunes we have lined up from Wales’ most famous bands including Gwilym, Y Cledrau, Candelas, Serol Serol, Yr Eira, Yws Gwynedd.

Tag us on social media in your virtual discos!

Can’t wait to boogie? Here’s the perfect playlist of Welsh music to help you celebrate the day!

.

688-poster.jpg

Ein cyfeiriad yw | Find us at

Urdd Gobaith Cymru, Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn
Llanuwchllyn, Bala, Cymru LL23 7ST

Cyfrinachedd | Privacy

Hawlfraint © 2020 URDD GOBAITH CYMRU

open.php?u=30243448&id=40243eabcc1e4193a

This email was sent to [email protected]    unsubscribe from this list