Gohurio canu ar yr iard/Singing on the yard cancelled

Yn dilyn llawer o drafodaeth rydym yn ymddiheuro, ond rydym wedi penderfynu gohurio y canu ar yr iard ar gyfer rhieni. Bydd y disgyblion yn canu ambell gan yn eu grwpiau ac byddwn yn creu recordiad o’r caneuon ac yn ei rannu gyda chi.  

Following a lot of discussion, we apolgise, but we have decided to cancel the singing on the yard for parents.   The pupils will sing a few songs in the hall in their groups, and we will prepare a recording of this and share it with you.
Diolch am eich cefnogaeth. Thanks you for your support