Ymddeoliad Mrs Glenda Jones Retirement

Fe fydd Mrs Glenda Jones, ysgrifenyddes yr ysgol, yn ymddeol ar ddiwedd y tymor wedi 27 mlynedd o wasanaeth i Ysgol Glanrafon. Os yr hoffech gyfrannu at dysteb iddi, gofynnwn yn garedig i chi anfon arian parod neu siec (yn daladwy i Ysgol Glanrafon) mewn amlen i’r ysgol gyda’ch plentyn i’w roi i’r athro dosbarth. Dymuniad Mrs Glenda Jones yw nad ydym yn creu tudalen Just Giving ar ei chyfer.
Mrs Glenda Jones, the school secretary, will be retiring at the end of the term after 27 years of service to Ysgol Glanrafon. If you wish to contribute to her testimonial, we kindly ask that you send cash or a cheque (made payable to Ysgol Glanrafon) in an envelope to school with your child to be given to the class teacher. It is Mrs Glenda Jones’ wish that we don’t set up a Just Giving page in her name.