Bl 3 a 4 / Years 3 & 4

Os oes gan eich plentyn het Sion Corn neu het Nadoligaidd, tybed fedrwn nhw ddod a fo i’r ysgol fory ar gyfer recordio rhai caneuon os gwelwch yn dda. Cofiwch – mae’n ddiwrnod siwmperi Nadolig hefyd.  If your child has a Santa hat or a Christmassy hat, could they please bring it to school tomorrow … Read more

Prosiect Creadigol / Creative Arts Project

Mae disgyblion Bl 2 wedi bod yn cymeryd rhan mewn prosiect Creadigol am 10 wythnos o dan arweiniad Manon Elis. Prynhawn ddoe, fe gafodd eu rhieni y cyfle i weld y gwaith a gwylio cyflwyniad byr. Roedd yn brynhawn hyfryd a hoffem ddiolch i Manon am ei gwaith. Fe fydd y gwaith Celf yn cael … Read more

Glan-Llyn

Mae yna llwyth o luniau gwych o Flwyddyn 4 yn Glan Llyn ar Trydar. Cofiwch, does dim angen cyfrif Trydar arnoch i weld y lluniau. Dilynwch y linc ar y Dewislen drwy’r ap. There are some great photos of Year 4 at Glan Llyn. Remember, you don’t need a Twitter account to see the photos. … Read more