Bl 3 a 4 / Years 3 & 4

Os oes gan eich plentyn het Sion Corn neu het Nadoligaidd, tybed fedrwn nhw ddod a fo i’r ysgol fory ar gyfer recordio rhai caneuon os gwelwch yn dda. Cofiwch – mae’n ddiwrnod siwmperi Nadolig hefyd.  If your child has a Santa hat or a Christmassy hat, could they please bring it to school tomorrow … Read more

Prosiect Creadigol / Creative Arts Project

Mae disgyblion Bl 2 wedi bod yn cymeryd rhan mewn prosiect Creadigol am 10 wythnos o dan arweiniad Manon Elis. Prynhawn ddoe, fe gafodd eu rhieni y cyfle i weld y gwaith a gwylio cyflwyniad byr. Roedd yn brynhawn hyfryd a hoffem ddiolch i Manon am ei gwaith. Fe fydd y gwaith Celf yn cael … Read more

Rhieni Bl 2 / Year 2 Parents

Rhieni Bl 2 / Year 2 Parents :- Fe’ch gwahoddir i’r ysgol bnawn fory am 2 o’r gloch i weld gwaith eich plentyn fel rhan o Brosiect Creadigol dan arweiniad Manon Elis.  You are invited to school tomorrow afternoon at 2 o clock to see the pupils’ work as part of the Creative Arts Project … Read more