Gwisg ysgol ail-law / Second-hand school uniform

Mae gennym llawer o wisg ysgol ail-law ac heb enw arnynt yn yr ysgol ers tymor diwethaf. Byddwn yn gosod nhw yn Neuadd yr ysgol pnawn heddiw o 2.50 hyd at 3.15 ac mae croeso i chi ddod yma i helpu eich hun. Dewch i’r Brif Fynedfa os gwelwch yn dda. 

We have lots of second hand uniform and items without any names in school since last term. We will display them in the hall this afternoon between 2.50 and 3.15 and you are welcome to help yourself. Please come to the main entrance.