PWYSIG – Bore / IMPORTANT – Morning

Hoffwn eich atgoffa mae am 8.50 mae’r gloch gyntaf yn canu nid 8.45. Ni fydd giatiau y buarth na drysau y dosbarthiadau yn agor tan 8.50.
Dosbarth Meithrin i gyrraedd erbyn 9 o’r gloch neu 12.30 os gwlewch yn dda. 
Os ydych eisiau eich plentyn i fynd i Clwb Brecwast am Ddim o 8.15 tan 8.50  mae RHAID archebu lle ar y School Gateway.  Mae angen i blant y Clwb Brecwast am Ddim geisio cyrraedd cyn 8.40 os gwelwch yn dda er mwyn cael brecwast. 
We wish to remind you that the first bell now rings at 8.50 and not 8.45. The yard gates nor the class doors will not open until 8.50. 
Nursery class to arrive by 9.00 or 12.30 please. 
If you wish your child to go to free breakfast club, you MUST book a place for them through the School Gateway app. If accessing the Free Breakfast club, the children need to arrive before 8.40 please so that they can have breakfast.