Gwisg ysgol ail-law / Second-hand school uniform

Mae gennym llawer o wisg ysgol ail-law ac heb enw arnynt yn yr ysgol ers tymor diwethaf. Byddwn yn gosod nhw yn Neuadd yr ysgol pnawn Dydd Llun nesaf o 2.50 hyd at 3.15 ac mae croeso i chi ddod yno a helpu eich hun. 
We have lots of second hand uniform and items without any names in school since last term. We will display them in the hall next Monday afternoon between 2.50 and 3.15 and you are welcome to help yourself.