Gwyl Cerdd Dant 2024

image-2.jpg

Mae’r Ŵyl Cerdd Dant yn dychwelyd i’r Wyddgrug ar Dachwedd 9fed, 2024, ar ôl bwlch o chwarter canrif.  Y tro diwethaf yn 1997, Aled Lloyd Davies oedd wrth y llyw, ond y tro yma dyma ein cyfle i dalu teyrnged a chofio am un a gyfranodd gymaint at ddiwylliant ei fro yn ogystal â Chymru gyfan.  

Gan fod y cyfnod paratoi yn fyr, dyma sefydlu clwb cefnogwyr Yr Ŵyl  –   Clwb11-24


Os medrwn ddenu 100 o aelodau bydd y gronfa leol yn elwa o £12,000 a mwy gyda rhodd gymorth.

Mae’r manylion llawn yn yr atodiad.

Gwerthfawrogwn eich amser a diolch ymlaenllaw os byddwch yn dymuno ymaelodi.

FFURFLENNI AR GAEL O SWYDDFA’R YSGOL/FORMS ARE AVAILABLE THROUGH THE SCHOOL OFFICE
The annual Cerdd Dant festival will be held in Mold on November 9th, 2024. It is one of Wales’s largest national cultural events, with competitions for cerdd dant (singing with the harp), folk singing, recitation, folk dancing and playing the harp. Mold and Flintshire will be in the spotlight over the weekend with hundreds visiting with a wide media coverage. 

We have a target of £50,000 for the local fund. There will be concerts and events to raise funds, and we are seeking sponsorships, but as time is short, we decided to start a Supporters Club – Clwb 11-24. 

Would you like to become a member of the Clwb 11-24 Gŵyl Cerdd Dant Yr Wyddgrug 2024. If so, we ask you kindly to complete this form and return it to us at the address on the form – NOT to your bank – we will do this after we receive your completed form. Thank you beforehand for your support.