Eitemau ‘Class Fundraising’ Items

Sylwch nad yw rhai o’r eitemau a archebwyd oddi ar wefan Class Fundraising o lluniau Nadolig eich plentyn/plant wedi dod adref heddiw. Rydym yn aros i rai pethau gyrraedd. Diolch.
You will have noticed that some of the items you ordered off of the Class Fundraising website of your child/rens Christmas drawings have not come home today. We are still waiting for some items to arrive.  Thank you.