Helo gan Holl Staff Ysgol Glanrafon

 

Mae’n amser reit rhyfedd –

Mae hynny yn ffaith,

Yr ysgol ar gau

Ers wythnosau maith.

Dim gwisg ysgol,

Dim cloch na gwersi,

Ac mae’r staff i gyd

Yn eich methu’n ofnadwy.

Felly dyma greu fidio

I godi calon

Bob un o blantos

Ysgol Glanrafon.

 

Dyma fidio arbennig i godi calonnau ein holl blant a’u teuluoedd. Rydym yn eich methu yn fawr iawn!

 

Here’s a video from all the staff at Ysgol Glanrafon to say hello to all our wonderful pupils and their families. We all miss you very much! 

 

https://youtu.be/VGwlfc7mOo0