HENO

Yn anffodus,  dydy’r linc ddim yn gweithio ar yr app ar gyfer rhaglen Heno. Mae o ar gael drwy fynd i gwefan S4C Clic neu ar yr iplayer. .

Unfortunately the link does not seem to work on the app for the S4C programme Heno. It is available on catch up if you visit S4C Clic website or on iplayer.