HENO

Dilynwch y linc isod (tua 12 munud) a gwylio hanes ffair Deganau Ysgol Glanrafon ar raglen Heno ar S4C heno. Diolch i chi am wneud yr holl ddigwyddiad yn un mor llwyddiannus ac am laedaenu’r neges o gariad ar draws y byd. Hefyd, os hoffech wylio neges Miss Llio Dvaies, athrawes Bl 3 a 4 yn yr ysgol llynedd, mae o’i weld yn ei gyfanrwydd ar Trydar. 

Please follow the link below (around 12 minutes) to see the coverage about the Toy Fair on the Welsh programme Heno on S4C tonight. Thank you to each and everyone one of you for making the event such a successful one. Also, if you wish to see Miss Llio Davies’ lovely message from Australia, it can be seen on Twitter. Miss Davies used to teach Years 3 and 4 at the school last year.